top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Hayat Müşterek İnisiyatifi tarafından, kişisel verilerimin, mahalleden adlı çevrimiçi yemek atölyeleri organizasyonun online ve uzaktan yapılacak olması nedeniyle etkinlik esnasında kullanılacak programlar/yazılımların (Google Drive, Slack, Zoom, vb.) nitelikleri gereği bu programların/yazılımların kullanım şartnamesinde yazılı şekilde ve yalnızca bu amaçlarla sınırlı olarak yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

Veri Kullanımına İlişkin Açık Rıza Metni

Hayat Müşterek İnisiyatifi tarafından fotoğraflarımın çekilmesi ile sesimin ve görüntümün kaydedilmesine; elde edilen fotoğraflarımın, görüntü ve ses kayıtlarımın, Hayat Müşterek İnisiyatifi ve/ve ya Mahalleden tarafından gerçekleştirilebilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarında kullanılmasına peşinen muvafakat veriyorum.

Hayat Müşterek İnsiyatifi tarafından elde edilen fotoğrafların, görüntü ve ses kayıtlarının üzerinde doğmuş ya da doğabilecek her türlü mali hakkı veya manevi hakkı kullanma yetkisini herhangi bir sınırlama getirmeksizin, gayri kabili rücu şekilde, süresiz olarak ve münhasıran Hayat Müşterek İnisiyatifi'ne devrettiğimi ve bu devrin gerçekleşmesi için gereken tüm hukuki işlemleri gerçekleştireceğimi kabul ve taahhüt ederim.

bottom of page