top of page

Ekolojiyi merkeze alan, daha iyi, adil, sevgi dolu, paylaşımcı bir dünya hayal eden bir topluluğuz. Dayanışmayı çoğaltarak, hayatı hep birlikte güzelleştirmek istiyoruz.

HAYAT MÜŞTEREK İNİSİYATİFİ

"mahalleden fikrinin arka planında bir inisiyatif var:"

hayat müşterek

"evrende, her şey birbirine bağlıdır. Müşterek yaşam, insanların gündelik yaşamından, evrenin
yaşam döngüsüne kadar, her şeyi, sürekli yenileyerek ve yeniden üreterek birbirine bağlar"

Bu perspektifle, toplumda dayanışmayı çoğaltarak, ortak bir yaşam kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz. Müşterekliği artırarak ve müştereklerimizi görünür kılarak, tek tek kendimizde ve bütün olarak toplumda, adil, paylaşımcı ve dayanışmacı bir kültür oluşturmayı; hayatı her şey için güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. 

sosyal girişim
Çapa 1

ne amaçlıyoruz?

ne amaçlıyoruz?

"ekonomik ilişkilerimiz, topluluk olduğumuz ilk çağlardan beri, toplumsal yaşamımızın belirleyicisi olmuş; ayırımcılık, adaletsizlik, ekolojik yıkım sorunlarını getirmiş...

oysa biliyoruz ki başka türlüsü mümkün"

müşterekler

Hem ekolojik hem de sosyal açıdan adil ekonomik modellerle, insanlık onurumuzu ve değerlerimizi yitirmeden ve iyi geçindiğimiz, yaşanılır bir dünyaya kavuşabiliriz. Bunun için inisiyatif olarak kırda ve kentte, müşterek yaşam örgütlenmeleri ile yaşayan ekonomiler tasarlamak için çalışıyoruz.

İşte mahalleden, bu çalışmalarımızı kent ayağında ortaya çıktı ve tüm heyecanıyla büyüyor........

Çapa 2

amacımıza nasıl ulaşacağız?

amacımıza nasıl ulaşacağız?

Ekran Resmi 2021-05-02 02.28.58.png
hayat müşterek inisiyatifi

Ocak, 2020

mahalleden'i bir sosyal girişim olarak kurduk.

Mart, 2020

İdema ve Union Kitchen’ın yürüttüğü, Michigan Üni -William Davidson Enstitüsü’nün fonladığı LIFE Gıda Girişimciliği programına katılımcı olmaya hak kazandık.

Haz, 2020

LIFE Gıda Girişimciliği Programı final sunumlarında "Tohum Fonunu" almayı başardık.

Tem, 2020

Habitat Derneği'nin düzenlediği, Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonunda birinci olarak büyük ödülü aldık.

Ağu, 2020

Açık Mutfak Hareketi’ni ortaya çıkardık

ve ilk atölyeyi uyguladık.

Çapa 3
Çapa 4

mahalleden'in zaman çizgisi

mahalleden'in zaman çizgisi

bottom of page